Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2014 17:07

Nhân khi coi đánh bông vụ, bị bắt cùng người Tàu chủ sòng

Hoá ở An nam lứ khách trú
Trăng trói lằng nhằng chung một lũ
Ngoài mặt ngỡ ngàng lạ Bắc Nam
Trong tai cắc cớ xui đoàn tụ
Bợm làng chẳng vị sĩ năm kinh
Ông bổn không thương người bảy phủ
Phạt vạ xong rồi trở lộn về
Hoá thì hốt thuốc lứ bông vụ


Có bản chép tiêu đề là Ngồi trăng nghĩa là bị bắt đóng gông.

Sau khi Nam Kỳ thuộc Pháp, tác giả sống bằng nghề dạy học và làm thuốc, vì ông có tính hay làm thơ châm biếm người, nên nhiều người bị châm biếm ghét ông, do đó nhân có vụ chơi bông vụ bị làng bắt, không rõ vì nguyên nhân nào mà ông bị bắt chung với khách trú, dù sao thì chúng ta cũng thấy rằng ban Hội tề làng Thuộc Nhiêu không vị nể ông. Sau khi được tha, ông có làm bài thơ trào phúng này.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004