11.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2014 17:36

Dễ muốn ăn chơi thế vậy à
Người đời thấm thoắt bóng câu qua
Tháng ngày thoi trở năm càng thúc
Tơ tóc sương bay tuổi đã già
Khiển hứng no nê mùi Quảng Tống
Tieu sầu chuếnh choáng rượu Lang Sa
Trải xem ai nấy đều mê mệt
Há dễ mình ta tỉnh đặng mà


Tiêu đề có bản chép là Ăn tiên lầu ở Mỹ Tho.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]