30/07/2021 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn chơi

Tác giả: Học Lạc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2014 17:36

 

Dễ muốn ăn chơi thế vậy à
Người đời thấm thoắt bóng câu qua
Tháng ngày thoi trở năm càng thúc
Tơ tóc sương bay tuổi đã già
Khiển hứng no nê mùi Quảng Tống
Tieu sầu chuếnh choáng rượu Lang Sa
Trải xem ai nấy đều mê mệt
Há dễ mình ta tỉnh đặng mà
Tiêu đề có bản chép là Ăn tiên lầu ở Mỹ Tho.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Học Lạc » Ăn chơi