Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2010 01:36

Vành mâm xôi, đề: “Thằng Lạc”,
Nghĩ mình ti tiện không đài các.
Văn chương chẳng phải thứ mèo quào,
Danh phận không ra cái cóc rác.
Bởi thế bơ thờ thẹn núi sông,
Dám đâu vúc vắc ngạo cô bác.
Việc này dầu có thấu lòng chăng,
Trong có ông thần, ngoài cặp hạc!


Bị ép phải làm hương văn trong làng, khi cúng kỳ yên ở đình, mỗi vị hương chức đều đóng góp phần mình một mâm xôi, để tránh nhầm lẫn khi đem mâm xôi đến đình, phải để chức vị hay tên hương chức ấy, ông chỉ đề “Thằng Lạc” nên bị làng bắt lỗi và ông phải làm bài thơ Tạ hương đảng để chuộc lỗi ấy, tuy để giãi bày việc làm của mình không có ý khinh khi ban hộ tề, nhưng lời lẽ vẫn châm biếm.

Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), Huỳnh Lý chủ biên, NXB Văn học, 1984