Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2010 01:32

Hai bên chưa chắc đặng cùng không,
Thiên hạ ngày tròn mỏi mắt trông.
Một trận quyết đền ơn tắm máng,
Hai người chớ nại nhấm xương lông.
Rủi may đã có người hương khói,
Khuya sớm cho cam kẻ ẵm bồng.
Lừng lẫy lấy danh trong mấy nước,
Sao cho năm đức giữ cho đồng.


Nguồn:
1. Nam thi hiệp tuyển, Phan Văn Thiết (dẫn lại Việt Nam văn học sử giản ước tân biên, quyển 3, Phạm Thế Ngũ), Quốc học tùng thư xuất bản, Sài Gòn, 1965
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007