Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: Nguyễn Công Nhàn (1)

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2014 17:37

Có quan hùng dũng Nguyễn Công Nhàn,
Hùng dũng nhưng mà lại nhát gan.
Giặc tới bến Tranh run lập cập,
Tàu vô cửa Tiểu chạy bò càng.
Mưu thần trước biết ngang sông chắn,
Kế dữ sau toan đóng cũi hàng.
Thất thủ muốn liều cho vẹn tiết,
Ngặt vì con vợ bận chưa an.


Tác giả làm bài thơ này để chăm biếm quan hộ đốc Nguyễn Công Nhàn nhà Nguyễn bị quân của tướng Page đánh lấy thành Mỹ Tho năm 1861. Quân ta thất trận, Nguyễn Công Nhàn bỏ thành chạy, bị nhiều người Việt chê trách. Tuy nhiên xét khía cạnh khác, ông vẫn được xem là người có công giữ gìn bờ cõi, là người chủ xướng việc đào kênh Vĩnh An Hà ở An Giang đem lại nhiều lợi ích thiết thực.

Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007