Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2014 21:31

Trâu nào đồng ấy thế thì thôi
Chấu đấu ông voi cũng chẳng rồi
Quạ đặt cắt tha khen tráo trở
Chó treo mèo đậy khỏi hỡi ôi
Kiến bò trên chén loanh quanh miệng
Ngựa chạy đường quai nguẩy nguẩy đuôi
Vẽ rắn thêm chân thôi chớ chớ
Bếp nhà nhẽ có để gà bơi


Nguồn: Tuyển tập thơ Cao Xuân Dục, Nguyễn Văn Nguyên tuyển chọn và dịch chú, NXB Văn học, 2014