Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2014 21:26

Khéo ấm khen ai cũng khéo co
Ở đời chớ thở giọng hay ho
Cân cầm trước mắt đừng chênh lệch
Thước giữ trong tay phải đắn đo
Đói sạch rách thơm nào ghét được
Tôi ngay mày thật mới khen cho
Đất vo nên bụt ai hay đặng
Thợ tạo kia kia vẫn sẵn lò


Nguồn: Tuyển tập thơ Cao Xuân Dục, Nguyễn Văn Nguyên tuyển chọn và dịch chú, NXB Văn học, 2014