11.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2014 21:42

Sông bể sâu nhưng có thể dò
Lòng người ai dễ khéo mà so
Trong cười đã chất dao kim đó
Ngoài miệng còn thừa thuốc độc cho
Chống ngược xá chi loài châu chấu
Đốt đau tránh những cái tò vò
Ở hiền hẳn có khi may gặp
Túi nọ dùi kia mũi mới lo


Nguồn: Tuyển tập thơ Cao Xuân Dục, Nguyễn Văn Nguyên tuyển chọn và dịch chú, NXB Văn học, 2014