Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2014 21:35

Thiên hạ đồng lần vốn của chung
Tiền trao cháo múc phải cho sòng
Khỏi vòng đâu đã cong đuôi đặng
Nói điêu nhưng mà khéo chửa xong
Thêm được một ngày hay một sự
Muốn cho ba cọc có ba đồng
Đi lâu mới biết đường dài vắn
Gạo bị tiền lưng phải tính phòng


Nguồn: Tuyển tập thơ Cao Xuân Dục, Nguyễn Văn Nguyên tuyển chọn và dịch chú, NXB Văn học, 2014