七夕

人間天上慢多愁,
寄語雙星莫白頭。
松菊別來三十載,
佳期我亦老牽牛。

 

Thất tịch

Nhân gian thiên thượng mạn đa sầu,
Ký ngữ song tinh mạc bạch đầu.
Tùng cúc biệt lai tam thập tải,
Giai kỳ ngã diệc lão Khiên Ngưu.

 

Dịch nghĩa

Dưới trần gian cũng như ở trên trời, đừng chuốc lắm nỗi sầu
Xin nhắn với hai vì sao (Ngưu Lang và Chức Nữ) chớ bạc đầu
Đã ba mươi năm xa cội tùng, khóm cúc
Nên ta cũng là chàng Ngưu già mong gặp lại


Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Liễn, Xuân Diệu

Cõi trời cõi thế chuốc chi sầu
Nhắn nhủ đôi sao chớ bạc đầu
Ba chục năm xa tùng với cúc
Ta đây cũng một lão già Ngâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên trời dưới đất khéo mang sầu
Nhắn gởi đôi sao chớ bạc đầu
Ba chục năm rồi tùng cúc biệt
Ta giờ cũng hoá lão già Ngâu

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên trời dưới đất chuốc chi sầu,
Nhắn gửi Chức, Ngưu chớ bạc đầu.
Tùng biệt ba mươi năm, khóm cúc,
Nên ta cũng hoá lão già Ngâu.

14.00
Trả lời