14/05/2021 15:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất tịch
七夕

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2014 15:58

 

Nguyên tác

人間天上慢多愁,
寄語雙星莫白頭。
松菊別來三十載,
佳期我亦老牽牛。

Phiên âm

Nhân gian thiên thượng mạn đa sầu,
Ký ngữ song tinh mạc bạch đầu.
Tùng cúc biệt lai tam thập tải,
Giai kỳ ngã diệc lão Khiên Ngưu.

Dịch nghĩa

Dưới trần gian cũng như ở trên trời, đừng chuốc lắm nỗi sầu
Xin nhắn với hai vì sao (Ngưu Lang và Chức Nữ) chớ bạc đầu
Đã ba mươi năm xa cội tùng, khóm cúc
Nên ta cũng là chàng Ngưu già mong gặp lại

Bản dịch của Vũ Ngọc Liễn, Xuân Diệu

Cõi trời cõi thế chuốc chi sầu
Nhắn nhủ đôi sao chớ bạc đầu
Ba chục năm xa tùng với cúc
Ta đây cũng một lão già Ngâu
Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Thất tịch