Mông lung thất tịch mưa bay
Gặp nhau chỉ một đêm này rồi thôi
Đèn trăng soi dáng dấp xưa
Mây làm cầu nổi gió đưa chàng về
Mũ vàng bóng nước tê mê
Gió rung ngọc bội vỗ về bước chân
Đêm nay thời khắc qua nhanh
Ngày mai trời sáng thôi đành chia tay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.