Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Phụng Hà vào 16/04/2012 14:30

有所思其一

思與君別來,
幾見芙蓉花。
盈盈隔秋水,
若在天一涯。

 

Hữu sở tư kỳ 1

Tư dữ quân biệt lai,
Kỷ kiến phù dung hoa.
Doanh doanh cách thu thuỷ,
Nhược tại thiên nhất nha (nhai).

 

Dịch nghĩa

Từ lúc cùng chàng chia tay
Đã bao lần nhìn hoa phù dung nữa
Chỉ cách một dòng nước mùa thu
Mà như ở tận góc trời nào


Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Từ biệt chàng đến nay
Bao lần phù dung nở
Không xa quá dòng thu
Mà góc trời cách trở

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ ngày chàng cách xa em
Hoa phù dung nở bao phen hỡi người
Cách nhau chỉ một dòng thu
Mà như góc bể chân mây ơi chàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ lúc cùng chàng chia tay,
Phù dung hoa nở bao ngày thu qua,
Dòng thu chỉ một cách xa,
Mà như ở tận cõi ngoài chân mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời