01/10/2020 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở tư kỳ 1
有所思其一

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 15/04/2012 14:30

 

Nguyên tác

思與君別來,
幾見芙蓉花。
盈盈隔秋水,
若在天一涯。

Phiên âm

Tư dữ quân biệt lai,
Kỷ kiến phù dung hoa.
Doanh doanh cách thu thuỷ,
Nhược tại thiên nhất nha (nhai).

Dịch nghĩa

Từ lúc cùng chàng chia tay
Đã bao lần nhìn hoa phù dung nữa
Chỉ cách một dòng nước mùa thu
Mà như ở tận góc trời nào

Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Từ biệt chàng đến nay
Bao lần phù dung nở
Không xa quá dòng thu
Mà góc trời cách trở
Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Hữu sở tư kỳ 1