Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2014 15:34

自佛

和南叩請彌勒佛,
腹中許大藏何勿。
笑云中有一團冰,
祉是空空無處吃。

 

Tự Phật

Hoà nam khấu thỉnh Di Lặc phật,
Phúc trung hứa đại tàng hà vật.
Tiếu vân trung hữu nhất đoàn băng,
Chỉ thị không không vô xứ ngật.

 

Dịch nghĩa

Kính cẩn xin hỏi phật Di Lặc
Trong bụng chứa vật gì mà to thế?
Cười đáp: Trong ấy có một khối băng
Chả ăn gì cả, chỉ là trống rỗng.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Diệu

Kính cẩn hỏi cùng phật Di Lặc
"Bụng chứa những gì mà phốp pháp"
Cười đáp: "Bên trong có tảng băng;
Chẳng ăn chi cả, toàn rỗng tuếch"

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kính hỏi phật Di Lặc
Bụng chứa gì bự chang
Cười chẳng ăn chi cả
Trống rỗng một khối băng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kính cẩn hỏi ngài phật Di Lặc,
Bụng ngài gì chứa mà to phồng?
Đáp cười: một khối băng trong đó,
Ăn có gì đâu, chỉ trống không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời