18/05/2024 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Phật
自佛

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2014 15:34

 

Nguyên tác

和南叩請彌勒佛,
腹中許大藏何勿。
笑云中有一團冰,
祉是空空無處吃。

Phiên âm

Hoà nam khấu thỉnh Di Lặc phật[1],
Phúc trung hứa đại tàng hà vật.
Tiếu vân trung hữu nhất đoàn băng,
Chỉ thị không không[2] vô xứ ngật.

Dịch nghĩa

Kính cẩn xin hỏi phật Di Lặc
Trong bụng chứa vật gì mà to thế?
Cười đáp: Trong ấy có một khối băng
Chả ăn gì cả, chỉ là trống rỗng.

Bản dịch của Xuân Diệu

Kính cẩn hỏi cùng phật Di Lặc
"Bụng chứa những gì mà phốp pháp"
Cười đáp: "Bên trong có tảng băng;
Chẳng ăn chi cả, toàn rỗng tuếch"
[1] Câu kệ mở đầu mỗi lần lễ Phật.
[2] Tác giả mượn chữ "sắc sắc không không" của nhà Phật với dụng ý chơi chữ "không không" tức là trống rỗng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Tự Phật