Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2014 15:43

行歩偶得

馬過沙南閒步月,
舟橫潮口半迎風。
十年來往鴻藍路,
清曠吟懷似此中。

 

Hành bộ ngẫu đắc

Mã quá sa nam nhàn bộ nguyệt,
Chu hoành triều khẩu bán nghinh phong.
Thập niên lai vãng Hồng Lam lộ,
Thanh khoáng ngâm hoài tự thử trung.

 

Dịch nghĩa

Ngựa vượt khỏi phía nam bãi cát thì thả bộ dưới trăng
Thuyền chèo ngang cửa biển nửa phần đón gió
Mười năm qua lại con đường núi Hồng sông Lam
Thơ văn ta cũng trong sạch như cảnh nước non vậy


Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Diệu

Ngựa qua cát nam trăng đón bước
Thuyền ngang cửa biển gió vơi buồm
Mười năm qua lại Lam Hồng đó
Trong sạch lòng thơ như nước non.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa vượt bãi nam đi dưới trăng
Thuyền ngang cửa biển gió buồm phăng
Hồng Lam qua lại mười năm đó
Non nước lòng thơ sạch tựa băng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa vượt bãi nam thả bộ trăng,
Thuyền ngang cửa biển gió buồm căng,
Mười năm qua lại Hồng Lam ấy,
Non nước thơ văn sạch tựa băng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời