Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2014 13:03

Năm nay mấy tuổi biết chi chưa
Ngắm nghía mày râu cũng đã vừa
Chén rượu nhớ hoài người lớp trước
Cung đàn quên phắt ngón ngày xưa
Mẹ già tám kỷ trông khuya sớm
Vui trẻ nhiều năm gội móc mưa
Mấy dậm quan san xa gián cánh
Bụi tùng khóm cúc hãy còn trơ


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004