Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2022 16:35

題梅山壽園

閒向梅山卜壽園,
石頭高踞笑无言。
梅山他日藏梅骨,
應有梅花作夢魂。

 

Đề Mai sơn thọ viên

Nhàn hướng Mai sơn bốc thọ viên,
Thạch đầu cao cứ tiếu vô ngôn.
Mai sơn tha nhật tàng mai cốt,
Ứng hữu mai hoa tác mộng hồn.

 

Dịch nghĩa

Nhân lúc rảnh rỗi đến núi Mai chọn sinh phần,
Đứng trên chóp tảng đá cao mỉm cười mà không nói.
Núi Mai rồi ngày sau lại chứa xương mai,
Và có hồn mộng hoá thành đoá hoa mai.


Rút từ Tiên nghiêm Mộng Mai ngâm thảo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Thao

Tìm cảnh sinh phần ở núi Mai,
Mỉm cười trên đá ngắm khoan thai.
Núi Mai ngày ấy xương mai gửi,
Mộng hồn ưng được hoá hoa mai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Núi Mai tìm cảnh sinh phần
Đứng trên tảng đá cười thầm lặng thinh.
Núi Mai ngày gửi thân mình,
Hồn mơ sao hoá thành hình hoa mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rảnh bước non Mai chọn chỗ nằm,
Đứng trên chóp đá lặng cười thầm.
Núi Mai mai mốt xương mai gởi,
Hồn mộng quay về nhập đoá xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời