Trở lại thành Hoan được mấy xuân,
Núi sông trăng gió đãi nhau thân.
Giờ đây vội vội về kinh ngọc,
Thẹn quá, nghe ai gọi cựu thần!

tửu tận tình do tại