贈張公定領兵

廣義地靈出一雄,
南陲助劍誓兵戎。
書生自愧無韜略,
執筆成詩表汝忠。

 

Tặng Trương công Định lãnh binh

Quảng Ngãi địa linh xuất nhất hùng,
Nam thuỳ trợ kiếm thệ binh nhung.
Thư sinh tự quý vô thao lược,
Chấp bút thành thi biểu nhữ trung.

 

Dịch nghĩa

Quảng Ngãi đất thiêng sản sinh một đấng anh hùng,
Vào tận miền Nam góp kiếm hội binh thề chống giặc.
Thẹn mình là học trò không có tài điều binh khiển tướng,
Nên mượn bút làm thơ, nêu rõ tấm gương trung của ông.


Tặng Trương công Định lãnh binh gồm 3 bài thất ngôn tứ tuyệt, do Trương Quang Cẩm Thành sưu tầm và phổ biến trong Đặc san Quảng Ngãi Bắc Cali số xuân Ất Dậu 2005, trang 161, 176, 177.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Thao

Đất thiêng Quảng Ngãi phát anh hùng,
Thề với miền Nam quyết kiếm cung.
Thẹn tuổi học trò chưa đảm được,
Làm thơ ca tụng tấm gương trung.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quảng Ngãi đất linh sinh tuấn kiệt,
Dốc tâm đao kiếm chốn biên thuỳ.
Thư sinh thẹn nỗi không thao lược,
Thơ tụng gương trung mãi khắc ghi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời