Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2014 15:45

有所思其二

欲涉不得去,
茫茫足煙霧。
香江多芳草,
何心採衡杜。

 

Hữu sở tư kỳ 2

Dục thiệp bất đắc khứ,
Mang mang túc yên vụ.
Hương giang đa phương thảo,
Hà tâm thái hành đỗ.

 

Dịch nghĩa

Muốn đến nhưng không đến được
Bởi khói mù dày đặc
Sông Hương lắm cỏ thơm
Lòng nào lại đi tìm cỏ lạ


Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Muốn đến nhưng khó đi
Khói mù dày đặc cả
Sông Hương lắm cỏ thơm
Lòng nào hái cỏ lạ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muốn đi nhưng cũng khó đi
Khói mây mù mịt làm chi bây giờ
Sông Hương lắm cỏ thơm tho
Cỏ thơm mặc cỏ hững hờ tay ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn về nhưng chẳng thể đi,
Khói mây dày đặc thấy gì nữa đâu?
Sông Hương lắm cỏ thơm lâu,
Đi tìm cỏ lạ lòng sao hững hờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời