Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2014 15:46

有所思其四

朱顏不可仗,
哪能不惆悵。
何如雙翡翠,
飛去蘭苕上。

 

Hữu sở tư kỳ 4

Chu nhan bất khả trượng,
Na năng bất trù trướng.
Hà như song phí thuý,
Phi khứ lan điều thượng.

 

Dịch nghĩa

Nét son mà không còn như xưa
Làm sao chẳng đau buồn
Giá được làm chim phỉ chim thuý
Ta sẽ bay vào vườn hoa lan hoa thiều


Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Nét son không như cũ
Làm sao chẳng đau buồn
Ước làm chim phỉ thuý
Vườn lan thiều bay sang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nét son xưa khó giữ
Sao không buồn, hỡi chàng!
Giá như chim phỉ thuý
Bay sang vườn thiều lan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nét son không còn như xưa,
Làm sao mà chẳng buồn đau hởi người.
Giá làm phỉ thuý được rồi,
Lan thiều vườn cảnh ta thời sẽ bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời