Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2014 15:56

寄懷荷亭公

歲暮懁人寄遠書,
苛亭風景近何如。
年年記取岩頭月,
十二回園到索居。

 

Ký hoài Hà Đình công

Tuế mộ hoài nhân ký viễn thư,
Hà Đình phong cảnh cận hà như.
Niên niên ký thủ nham đầu nguyệt,
Thập nhị hồi viên đáo tác cư.

 

Dịch nghĩa

Năm hết nhớ người bạn xa gởi thư thăm
Phong cảnh nhà hoa sen chẳng biết gần đây ra sao
Hằng năm hãy nhớ đến mảnh trăng đầu ghềnh
Mười hai độ trăng tròn trăng đã soi đến nơi ta ở lẻ loi


Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tống Phước Phổ, Vũ Ngọc Liễn

Nhớ người năm hết thư trao
Nhà sen phong cảnh thế nào hở anh?
Mãi nhìn bóng nguyệt đầu ghềnh
Tròn mười hai độ nơi mình sáng soi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm hết nhớ người thơ gởi thăm
Nhà sen phong cảnh thế nào anh
Năm năm nhớ mảnh trăng đầu núi
Bao độ tròn soi chốn ở mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm hết nhớ người thư gưi trao,
Hoa sen phong cảnh chẳng hay sao?
Hằng năm nhớ mảnh trăng đầu núi,
Bao độ tròn soi chốn lẻ loi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời