Mộ cổ, hơi thu quyện núi đồi,
Nhớ thầy, cái thuở gió xuân ơi.
Đảo điên thời thế nhưng về muộn,
Làm phụ thầy ta đã dặn rồi!

tửu tận tình do tại