Tháng năm tháng sáu chẳng lần mưa,
Chân đạp mơ màng em hát đưa.
Thơ nói nhà nông vui thích quá,
Nhà nông thế đấy đáng thương chưa!

tửu tận tình do tại