Thuyền con đêm tối nước mênh mông,
Đời tớ buồn vui lắm nỗi lòng.
Về sớm cấy cày, nay lại biếng,
Sông Thương ca hát mặc tình rong.

tửu tận tình do tại