Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2014 15:46

有所思其三

青鳥高雲間,
錦書何時還。
君心雖匪石,
有恐凋朱顏。

 

Hữu sở tư kỳ 3

Thanh điểu cao vân gian,
Cẩm thư hà thì hoàn.
Quân tâm tuy phỉ thạch,
Hữu khủng điêu chu nhan.

 

Dịch nghĩa

Trời cao chim xanh bay
Thư gấm chừng nào gởi về
Lòng tuy không phải là sắt đá
Chỉn e nét son hao gầy


Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Chim xanh tít tầng mây
Mong thư gấm về đây
Lòng tuy không phải đá
Nét son e lợt phai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chim xanh tầng mây tít
Thư gấm đợi tin ai
Dẫu lòng như sắc đá
Chỉ sợ nét son phai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời cao chim xanh bay,
Thư gấm bao giờ hay?
Lòng tuy không sắt đá,
Chỉ e nét hao gầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời