Thoắt đã năm mươi sáu tuổi đời,
Vắng nhà ba chục cái xuân ơi!
Cười ta, nếu sống tròn trăm tuổi
Muốn chỉ thơ ngâm khắp nẻo trời.

tửu tận tình do tại