15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Hoàng Kế Viêm (2)

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2014 15:53

贈黃繼炎將軍

君中無酒慰飄零,
辜負沙頭雙玉瓶。
鞍馬幾年南北路,
關河千古短長亭。
好風到枕客愁破,
殘月入簾歸夢精。
夢斷故山人不見,
曉來江上數峰青。

 

Tặng Hoàng Kế Viêm tướng quân

Quân trung vô tửu uỷ phiêu linh,
Cô phụ Sa Đầu song ngọc bình.
Yên mã kỷ niên nam bắc lộ,
Quan hà thiên cổ đoản trường đình.
Hảo phong đáo chẩm khách sầu phá,
Tàn nguyệt nhập liêm quy mộng tinh.
Mộng đoạn cố sơn nhân bất kiến,
Hiểu lai giang thượng sổ phong thanh.

 

Dịch nghĩa

Trong quân không có rượu để an ủi sự phiêu linh
Đành phụ đôi bình ngọc ở nơi đầu bãi
Yên ngựa bao năm, hết đường nam lại đường bắc
Quan hà nghìn thuở, thôi trường đình lại đoản đình
Gió mát lùa vào gối xua tan sầu lữ khách
Trăng tàn lọt qua rèm lay tỉnh mộng trở về
Mộng đứt, chẳng thấy người non cũ
Sáng ra chỉ thấy mấy bóng núi xanh ngả trên sông


Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết lập vua Hàm Nghi, tấn công toà Khâm sứ Pháp và đồn Mang Cá nhưng bị đánh bại (năm 1885). Nguyễn Văn Tường hàng Pháp bị đày đi đảo Réunion và qua đời năm sau đó (1886). Tôn Thất Thuyết đem vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (thuộc Quảng Bình) và khởi hịch Cần vương. Pháp lập vua Đồng Khánh, Hoàng Kế Viêm (còn gọi là Hoàng Tá Viêm) được phục chức, trở cờ, phò vua Đồng Khánh, chủ hoà với Pháp và dụ hàng vua Hàm Nghi nhưng việc không thành. Ông về hưu 1889 và qua đời năm 1909 (20 năm sau). Đào Tấn là quan Thượng thư đồng sự làm thơ này tỏ lòng tiếc ông.

Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Khoây khoả trong quân rượu có đâu
Phụ đôi bình ngọc tại Sa Đầu
Bao năm yên ngựa đường nam bắc
Muôn thưở quan hà chốn tiễn nhau
Lọt gối gió lành sầu khách phá
Xuyên rèm trăng lụn mộng quê xàu
Mộng tàn, chẳng thấy người non cũ
Sớm dậy, non xanh chiếu nước sâu.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong quân không rượu giải khuây sầu
Bình ngọc đành thôi phụ bãi đầu
Yên ngựa bao năm nam bắc ruổi
Quan hà muôn thuở tiễn đưa ai
Gió lành lọt gối xua sầu khách
Trăng úa xuyên rèm tỉnh mộng người
Mộng dứt, non xưa đâu dáng cũ
Sáng ra núi biếc chiếu dòng sâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Trong quân không rượu để khuyên sầu
Bến Cát đành cam phụ cặp bầu
Nam Bắc bao năm dong ruổi ngựa,
Quan hà muôn thuở tiễn đưa nhau
Gió hiu nâng gối tan buồn vặc
Trăng lụa xuyên rèm tỉnh mộng thu
Thức giấc, núi xưa người chẳng thấy
Trên sông sáng sớm bóng non cao


Nguồn: Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Bá Thế, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong quân không rượu uỷ phiêu linh,
Đầu bãi phụ đành đôi ngọc bình,
Yên ngựa bao năm nam lại bắc,
Quan hà nghìn thuở đoản trường đình.
Gối lùa gió mát tan sầu khách,
Rèm lọt trăng tàn tỉnh mộng tình,
Mộng đứt thấy đâu người núi cũ,
Sáng ra núi biếc sóng soi hình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời