Ở với Hồng Lam xuân mấy rồi?
Núi sông vẫn cũ, đổi năm thôi.
Anh em thương quá đều già cỗi,
Tốt nhất về hưu để thảnh thơi.

tửu tận tình do tại