菩薩蠻其一

郎情秋後簫疏葉,
妾心陌上悠揚蝶。
何處望歸鞍?
春雲山外山。
梨花新月下,
獨自燒香罷。
惟有夢相尋,
驚烏啼夜深。

 

Bồ tát man kỳ 1

Lang tình thu hậu tiêu sơ diệp,
Thiếp tâm mạch thượng du dương điệp.
Hà xứ vọng quy yên?
Xuân vân sơn ngoại sơn.
Lê hoa tân nguyệt hạ,
Độc tự thiêu hương bãi.
Duy hữu mộng tương tầm,
Kinh ô đề dạ thâm.

 

Dịch nghĩa

Tình anh (như) lá tiêu điều sau mùa thu,
Lòng em (như) bướm lượn trên con đường nhỏ.
Biết nơi nào mà trông ngóng yên ngựa trở về?
Mây mùa xuân dựng thành núi ở ngoài dãy núi.
Hoa lê dưới ánh trăng non,
Mỗi một mình, thôi không đốt hương nữa.
Chỉ còn tìm nhau trong giấc mộng,
Giựt mình sợ hãi vì tiếng quạ kêu giữa đêm thâu.


Rút từ Mộng Mai từ lục 夢梅詞錄.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Bình Sơn

Tình chàng lá úa thu tàn,
Lòng em cánh bướm đầu đàn nhởn nhơ.
Nơi nao yên ngựa ngóng chờ,
Mây xuân núi dựng ngoài bờ núi xa.
Hoa lê nở dưới trăng tà,
Một mình hương lửa nhạt nhoà phai mau.
Chỉ còn trong mộng tìm nhau,
Giật mình tiếng quạ đêm thâu hãi hùng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Thao

Tình anh chiếc lá cuối thu,
Lòng em lối nhỏ bướm ru lượn vòng.
Ngựa về, biết hướng nào trông?
Mây xuân dựng núi ngoài thông núi ngàn.
Trăng non nhuộm đoá lê vàng,
Một mình, thôi hết lạnh tàn lửa hương.
Chỉ còn trong mộng trao thương,
Đêm khuya tiếng quạ kêu sương, giật mình.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời