辛丑除夕

了得一年事,
同遊三日春。
竹符著放下,
千慮又隨人。

 

Tân Sửu trừ tịch

Liễu đắc nhất niên sự,
Đồng du tam nhật xuân.
Trúc phù khan phóng hạ,
Thiên lự hựu tuỳ nhân.

 

Dịch nghĩa

Xong công việc một năm
Cùng vui ba ngày Tết
Khi cây nêu hạ xuống
Ngàn nỗi lo lại theo người


Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Diệu

Việc một năm đã hết,
Ba ngày xuân cùng vui.
Khi cây nêu hạ xuống,
Ngàn nỗi lo theo người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã xong việc một năm
Hãy vui ba ngày tết
Cây nêu hạ xuống rồi
Ngàn lo đều tới hết

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xong công việc một năm,
Cùng vui ba ngày Tết,
Khi cây nêu hạ nằm,
Ngàn nỗi lo đi hết,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời