Ngày dài tơ liễu bay mờ ảo.
Lạnh quán bên ao,
Một mình đứng yên lặng.
Trên cành chim cuốc kêu không dứt,
Ánh trời chiều trong mưa lất phất.

Núi xuân ngoài rèm, cây ngoài núi.
Trông vời xanh xanh,
Đường ven trời mê mãi.
Biết bao buồn không sao thổ lộ,
Nhìn đôi én ngậm hoa bay lượn.

tửu tận tình do tại