Đứng tựa lầu cao làn gió nhẹ,
Trông xa viễn cực,
mối ly sầu.
Buồn dâng tình tự chân trời thẳm,
Trong nắng tàn, sơn thảo sắc mầu.

Tấc dạ lan can ai hiểu thấu?
Say sưa tuý luý,
muốn cuồng ngông.
Rượu đầy ca hát đều vui gượng,
Tiều tuỵ vui chăng, một bóng hồng.

tửu tận tình do tại