Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2014 15:57

歲暮偶占書寄荷亭休翁

野色山光漸入春,
村橋小立意狻巡。
歸來自有田園樂,
何處天涯憶故人。

 

Tuế mộ ngẫu chiếm thư ký Hà Đình hưu ông

Dã sắc, sơn quang tiệm nhập xuân,
Thôn kiều tiểu lập ý toan tuần.
Quy lai tự hữu điền viên lạc,
Hà xứ thiên nhai ức cố nhân.

 

Dịch nghĩa

Màu quê sắc núi đã dần chuyển vào xuân
Đứng chốc lát trên cầu quê, lòng những bâng khuâng
Về hưu là ta đã có nguồn vui với đồng ruộng
Vậy mà cứ nhớ người bạn cũ đang ở phương trời nào


Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tống Phước Phổ

Sắc núi màu quê sắp chuyển xuân
Cầu thôn đứng tựa dạ bâng khuâng
Về hưu sẵn thú vui vườn ruộng
Mà cứ ven trời nhớ cố nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Màu quê sắc núi chuyển sang xuân
Đứng tựa cầu thôn bụng ngập ngừng
Về lại vườn xưa vui thú sẵn
Nhớ nhung bạn cũ cách muôn trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắc núi màu quê chuyển tới xuân,
Cầu quê đứng tựa dạ tần ngần.
Về hưu ta có nguồn vui sẵn,
Mà cứ phương trời nhớ cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời