Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi bruce lee vào 07/09/2011 22:33

漫題

其舊匆匆去,
其新得得來。
可憐歧路上,
相見有塵埃。

 

Mạn đề

Kỳ cựu thông thông khứ,
Kỳ tân đắc đắc lai.
Khả liên kỳ lộ thượng,
Tương kiến hữu trần ai.

 

Dịch nghĩa

Cái cũ vội vã đi qua,
Cái mới xăm xăm đến.
Thương thay trên ngã ba đường,
Gặp nhau ai nấy đều bụi bặm.


Rút từ Tiên nghiêm Mộng Mai ngâm thảo 先嚴夢梅吟草.

Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, 1987

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Liễn

Cái cũ vội vội đi
Cái mới xăm xăm tới
Thương thay ngã ba đường
Gặp nhau đều lấm bụi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Thao

Cũ vừa gấp gấp qua,
Mới đã mau mau lại.
Thương nỗi đường ngả ba,
Thấy nhau đều lấm bụi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời