Đề Linh Phong tự

Bách bát chung thinh khước thọ điên,
Ngẫu tuỳ ngâm tiết khấu đàn duyên.
Thập niên hồ hải qui lai mộng,
Nhất kỉnh yên hà tự tại thiên.
Giai sĩ từ bi ninh thị Phật,
Sơn ông danh tự bán nghi tiên.
Thanh tuyền tế ẩm tri chân vị,
Bất phụ nhân gian phất diễm truyền.


Chùa Linh Phong tục gọi là chùa Ông Núi, là một ngôi cổ tự danh tiếng thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Dưới triều Hàm Nghi, lúc phong trào Cần Vương nổi dậy (1885), Đào Tấn đến trú ẩn tại đây gần một năm, có soạn bài kỳ về chùa và đề nơi vách bài thơ này. Ông có lấy hiệu là Tiểu Linh Phong.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Tấn

Cành xanh trăm tám tiếng chuông rơi,
Hứng đến thiền môn bước thảnh thơi.
Một bức yên hà trời tự tại,
Mười năm hồ hải mộng quy lai.
Am mây Ông Núi chừng tiên đấy,
Lượng bể người thơ đích Phật rồi.
Ngụm nước thanh tuyền chơn vị tỏ,
Tiếng thơm khôn phụ lẫy lừng nơi.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành xanh trăm tám chuông rơi,
Thiền môn hứng đến thảnh thơi bước dời.
Yên hà tự tại bầu trời,
Mười năm hồ hải mộng đời quy lai.
Đây tiên ông Núi, am mây,
Từ bi tài đức chính đây Phật rồi.
Suối trong ngụm nước biết thôi,
Tiếng thơm khôn phụ nơi nơi lẫy lừng.

11.00
Trả lời