26/05/2024 06:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Linh Phong tự
題靈峯寺

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2018 15:20

 

Phiên âm

Bách bát chung thinh khước thọ điên,
Ngẫu tuỳ ngâm tiết khấu đàn duyên.
Thập niên hồ hải qui lai mộng,
Nhất kỉnh yên hà tự tại thiên.
Giai sĩ từ bi ninh thị Phật,
Sơn ông danh tự bán nghi tiên.
Thanh tuyền tế ẩm tri chân vị,
Bất phụ nhân gian phất diễm truyền.

Bản dịch của Đào Tấn

Cành xanh trăm tám tiếng chuông rơi,
Hứng đến thiền môn bước thảnh thơi.
Một bức yên hà trời tự tại,
Mười năm hồ hải mộng quy lai.
Am mây Ông Núi chừng tiên đấy,
Lượng bể người thơ đích Phật rồi.
Ngụm nước thanh tuyền chơn vị tỏ,
Tiếng thơm khôn phụ lẫy lừng nơi.
Chùa Linh Phong tục gọi là chùa Ông Núi, là một ngôi cổ tự danh tiếng thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Dưới triều Hàm Nghi, lúc phong trào Cần Vương nổi dậy (1885), Đào Tấn đến trú ẩn tại đây gần một năm, có soạn bài kỳ về chùa và đề nơi vách bài thơ này. Ông có lấy hiệu là Tiểu Linh Phong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Đề Linh Phong tự