14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
30 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khoa Điềm (130 bài)
- Phan Thị Thanh Nhàn (77 bài)
- Tuệ Sỹ (73 bài)
- Vương Trọng (122 bài)
- Anh Ngọc (77 bài)
Tạo ngày 24/03/2009 06:00 bởi hongha83
Đinh Văn Lành (1943-) quê xã Yên Cương, huyện Ỷ Yên, tỉnh Nam Định. Là cử nhân văn chương, chuyên viên cao cấp, Trưởng ban Tôn giáo - Dân tộc của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Là thành viên của Chi hội Thơ Hà Nội.

Tác phẩm:
- Bước đầu tìm hiểu thần thoại dân tộc Thái Tây Bắc, NXB Văn hoá dân tộc, 2000
- Một thời để nhớ (thơ), NXB Lao động, 2003
- Tâm bồ đề (thơ), NXB Lao động, 2007

 

Tâm bồ đề (2007)