15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 06:16

Kính tặng Hoà thượng Thích Thanh Tứ

Tay lần tràng hạt theo tâm Phật
Miệng hỏi dân tình chuyện nước non
Chăm đạo, lo đời, hai như một
Trăm năm bàn tính "cuộc vuông tròn"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]