21.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 06:02

Vẫn là sắc sắc, không không
Đất trời có tự khi không có gì
Đời người thoắt đến, thoắt đi
Từ Trần gian, lại trở về Trần gian


Nguồn: Tâm bồ đề/ NXB Lao động, 2007.