Từ quả, từ hoa, từ cỏ cây
Chiết ra thành những bữa cơm chay
Nâu sồng, giản dị, đời thanh bạch
Cuộc sống bình yên giữa tháng ngày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]