Từ quả, từ hoa, từ cỏ cây
Chiết ra thành những bữa cơm chay
Nâu sồng, giản dị, đời thanh bạch
Cuộc sống bình yên giữa tháng ngày


Nguồn: Tâm bồ đề/ NXB Lao động, 2007.