25.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2013 21:22

Bao lần oan ức, đành ngồi khóc
Dì ghẻ con chồng, biết cậy ai?
Bụt hiện về khuyên làm việc thiện
Trong mơ thấp thoáng bóng lâu đài


Nguồn: Tâm bồ đề (thơ), Đinh Văn Lành, NXB Lao động, 2007