15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2013 21:30

Hồi ấy giặc lùng vây Cổ Lễ
Bao người lánh tạm chốn tam quan
Phật tổ Như Lai về cứu độ
Mõ điểm, chuông rung giữa trận càn

Bao lớp nhà sư cùng ra trận
Hoà bình trở lại mái chùa xưa
Quen với nâu sồng, đời thanh bạch
Hôm sớm đèn nhang, ấm cửa chùa

Nay trở về thăm chùa Cổ Lễ
Thắp nén hương thơm giữa Phật đài
Câu kinh thầy tụng từ năm ấy
Theo nhịp chuông ngân giữa sớm mai


Chùa Cổ Lễ thuộc tỉnh Nam Định.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]