Niềm vui tan trong "bầu rượu"
Nỗi buồn nằm giữa câu thơ
Lang thang ở nơi Trần thế
Nàng Thơ đến tự bao giờ

Thổi hồn cho từng câu chữ
Thơ bay lên giữa lòng người
Đem theo niềm thương, nỗi nhớ
Từ trong ấm lạnh cuộc đời

Tôi đi tìm lại chính tôi
Nhận ra tấm lòng bè bạn
Dòng sông thơ cứ mênh mông
Tuôn chảy vô hồi, vô hạn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]