14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
30 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Tuệ Sỹ (73 bài)
- Nguyễn Khoa Điềm (131 bài)
- Phan Thị Thanh Nhàn (79 bài)
- Vương Trọng (124 bài)
- Anh Ngọc (77 bài)
Tạo ngày 24/03/2009 06:00 bởi hongha83
Đinh Văn Lành (1943-) quê xã Yên Cương, huyện Ỷ Yên, tỉnh Nam Định. Là cử nhân văn chương, chuyên viên cao cấp, Trưởng ban Tôn giáo - Dân tộc của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Là thành viên của Chi hội Thơ Hà Nội.

Tác phẩm:
- Bước đầu tìm hiểu thần thoại dân tộc Thái Tây Bắc (NXB Văn hoá dân tộc, 2000)
- Một thời để nhớ (thơ, NXB Lao động, 2003)
- Tâm bồ đề (thơ, NXB Lao động, 2007)