15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 06:27

Ở giữa Trần gian, giữa Thế gian
Bao người vẫn sống kiếp lầm than
Dang tay cứu đỡ, tình nhân loại
Là mở đường lên cõi Niết Bàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]