15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 06:25

Mải mê bạc nén, với vàng ròng
Để lỡ tình anh, nỗi nhớ mong
Sớm tối em cầu nơi cửa Phật
Kiếp sau xin nối sợi tơ lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]